AlgemeneVoorwaardenOpstellenWebwinkel.nl

 

 

Algemene Voorwaarden

voor uw webwinkel

 

algemene voorwaarden Tarieven

Tarief dienstverlening

Doorgaans hanteren wij een uurtarief van €135,- (excl. 21% btw). Dit tarief geldt voor zowel zakelijke als particuliere klanten. Er wordt per eenheden van 15 minuten afgerekend.

Voor het checken, met aanbevelingen, van algemene voorwaarden brengen wij 2 uur in rekening. Het opstellen, from scratch, van nieuwe algemene voorwaarden op maat met gebruiksaanwijzing neemt wat meer tijd in beslag. Het is in bepaalde omstandigheden ook mogelijk om een vast tarief (fixed fee) overeen te komen.

<< Aktie: Algemene voorwaarden opstellen: €369,- (excl. 21% btw) ! >>

<< Email nu o.v.v. ''aktie algemene voorwaarden opstellen''. >> (geldig tot 15-03-2014)

Voor alle opdrachten geldt dat wij in beginsel een voorschot in rekening brengen van maximaal 50%.

De opdrachtverlening wordt schriftelijk bevestigd of per email. De opdrachtverlening vermeldt ten minste een korte beschrijving van de opdracht en de hoogte van het verlangde voorschot.

Extra kosten

Soms moet u rekening houden met extra kosten, anders dan voor onze dienstverlening. U kunt daarbij denken aan vaststaande kosten aan derden, bijvoorbeeld griffierecht, legeskosten of kosten voor uittreksels van registers en reiskosten. Wij zullen u daarover vooraf informeren. Er worden geen andere extra kosten (zoals bijvoorbeeld kantoorkosten) in rekening gebracht.

Betaling

Betaling van het uurtarief dient te geschieden binnen 14 dagen van de factuurdatum. De extra kosten worden direct in rekening gebracht en deze dienen binnen 7 dagen te worden betaald.

Het maken van deugdelijke en goede financiële afspraken met u als cliënt is voor u en voor ons van groot belang. Wij vinden het belangrijk dat het kostenplaatje voor u helder en inzichtelijk is en blijft en we streven ernaar om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.